Extinderea Bazei sportive din Municipiul Gheorgheni 2019
180000
Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Prin investiţie se prevede achiziţionarea unui teren de 5940 mp teren intravilan, scopul acestuia fiind extinderea amplasamentului bazei sportive existente și un acces mai bun către acestea.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructutii sportive din Municipiul Gheorgheni.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Compania Națională de Investiții S.A. (CNI) derulează Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) prin care se pot realiza obiective de investiții în conformitate cu prevederile Anexei 3 din OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare așa cum sunt acestea definite în cadrul art. 1, alin (2), lit. a) – n), din Anexa 3 a actului normativ menționat anterior. Astfel, în vederea promovării spre finanțare a unor obiective, municipiul Gheorgheni a depus la CNI documentele specifice Etapei I pentru construire de teren de fotbal Tip 1, propunerea fiind in prezent propunerea aflandu-se in Etapa II evaluare a investitiei. Pentru realizarea terenului de fotbal este nevoie de o suprafata minima de teren de 13202 mp cu dimensiuni minime lungime 164 mp, latime 80,50 mp. Baza sportivă va cuprinde: - Teren pentru fotbal, - Teren multifuncțional pentru handbal, baschet, volei și tenis, - Clădire pentru vestiare, - Cabină de poartă, - Parcare, - Alei pietonale, - Spații verzi. Avand in vedere ca amplasamentul terenului de fotbal propus nu are suprafata specificata in documentatia tehnica tip, este necesara achizitionarea si astfel extinderea bazei sportive actuale cu o suprafata de 5940 mp, fara care investitia nu se va putea realiza.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiari directi: cluburi sportive si sportivi Beneficiari indirecti: populatia municipiului Gheorgheni, cca. 20.000 persoane
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Nu este cazul.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%