„Extindere prin mansardare grădiniţă de copii cu program prelungit Csodavilág, municipiul Gheorgheni, județul Harghita” / A Gyergyószentmiklósi Csodavilág Napköziotthon kibővítése2019
300000
Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Investiția are ca obiect finalizarea lucrărilor la Grădinița cu program prelungit din strada Kossuth Lajos, nr. 22, începute în anul 2016 și nefinalizate din cauza unor vicii ascunse ale construcției existente. Datorită faptului că obiectul investiției este o clădire edificată în mai multe etape, începând de la primele decenii ale secolului XX, în prima etapă construidu-se corpul principal de formă dreptunghiulară cu un acoperiș tip șarpantă în patru ape, urmând apoi extinderi succesive, primul fiind supraetajarea parțială a clădirii cu modificarea șarpantei, apoi extinderi în plan prin două corpuri separate, rezultatul final fiind o construcție în formă de ”U” cu deschiderea spre Nord, lucrările începute în anul 2016 au fost sistate în urma unui control al calității lucrărilor ai reprezentanților Inspectoratului de Stat în Construcții din cauza viciilor ascunse relavate după începerea lucrărilor de execuție. Aceste vicii s-au interpus și temei de proiectare inițiale, prin care se dorea doar mansardarea clădirii pentru a putea găzdui în total 6 grupe de preșcolari în clădire. Astfel, pe lângă sistarea lucrărilor era nevoie și de schimbarea soluțiilor adoptate inițial pentru realizarea investiției, mai apoi o reproiectare a întregii intervenții pentru a putea realiza consolidările necesare și amenajarea interioară în întregime a clădirii, atât la parter cât și la mansarda acesteia, respectiv amenajrea exterioară a curții.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Imbunatatirea infrastructutii educationale.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Necesitatea investiției a fost justificată prin Documentatia Tehnică elaborat de S.C. Grafiked Iroda S.R.L., inclusiv Dispoziția d eșantier nr. 4/01.04.2019. Investiția de mai sus constituie baza unui proiect a cărui finanțare municipalitatea l-a contractat deja prin intermediul MDRAP - Programul PNDL I, și doreşte să-l ducă la bun sfârșit, și care vizează îmbunătățirea calității vieții populației prin Investiții (construcție/ reabilitare/ modernizare/ extindere) în clădiri destinate utilizării publice pentru servicii sociale de zi, educative, culturale și recreative, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde serviciile publice de bază, inclusiv dotarea acestora cu echipamente specifice. Avand in vedere reproiectarea solutiilor tehnice din anul 2019, valoarea solicitata prin prezenta constituie cheltuieli suplimentare fata de valoarea totala a investitiei.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiari directi: prescolari - 250 persoane, personalul institutiei cca 20 persoane Beneficiari indirecti: populatia municipiului Gheorgheni
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Lucrari suplimentare in curs de achizitie publica prin procedura simplificta. Data estimativa pentru incheierea contractului 04..11.2019.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%