Transformarea clădirii vechi al Primăriei în Casă de Sănătate multifuncțională - proiectare si executie2019
80000
Băile Tușnad - Tusnádfürdő
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Clădirea veche a Primăriei este situat în centrul orașului langa drumul national, clădire care ar trebui să capete o nouă destinație importantă cu privire la dezvoltarea serviciilor de intervenție rapidă și serviciilor de asistenta medicală. In cadrul acestei investitii în clădirea respectivă, prin reproiectare ar primi loc Serviciul de Voluntari de Situatii de Urgenta din Băile Tusnad cu o Remiză PSI , Statia de Salvare din Baile Tusnad , Cabinetul medicului de familie și alte cabine medicale de specialitate.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Conform Strategei de dezvoltare a localității, autoritatea locală doreste ca la nivelul anului 2020 să asigure oportunități egale de participare pentru toată comunitate, locuitorii să beneficieze de un stil de viată sănătos, atât ei cât și vizitatorii având acces la servicii medicale specializate, preventive, curative si de recuperare. Este nevoie de a infrastructura de sănătate și de interventie dezvoltată, având momentan numai un Cabinet medical de familie, un cabinet stomatologic individual, cabinete de balneologie și o stație de salvare, fără medic de urgență.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Având in vedere ca in aceasta investitie este inclusa Remiza PSI pentru SVSU Baile Tusnad, si locatie pentru Statia de Salvare, care apartine de Serviciul Judetean de Ambulanta Harghita, consideram ca este o investitie care este atât important pentru oraș, cât si pentru regiune, pentru județ. Pentru implementarea acestei investitii in primul rând este nevoie de un proiect tehnic, pentru care am dori finantare din partea Judetului Harghita.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Populatia orașului și județului / turistii.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Este realizat ideea de proiect

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%