Construire Anexa in comuna Racu la Scoala Gimnaziala Cserei Mihály2019
30000
Racu - Csíkrákos
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Se doreste construirea unei sure de lemn in curtea Scoli Gimnaziale Cserei Mihály din comuna Racu,. Cladirea va avea un singur spatiu greptunghiular, ce va fi definit de peretii pe structusa din lemn. Terenul scolii este de 6718 mp, constructia va avea o suprafata utila de 91 mp. Cladirea nu va beneficia de nici o utilitate
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
In prezent lemnul este depozitat in curtea scoli, acoperit cu diferite materiale din plastic. Acest mod de depozitare este ineficient, deseori lemnul de foc se uda si nu arde. Se doreste realizarea unei constructii care sa aiba spatiul necesar pentru depozitarea a lenului de foc necesar pentru un sezon de iarna.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Lipsa unui spatiu de dpozitare a lenului de foc.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
beneficiari directi sunt persoanele care frecventa Scoala Gimnaziala, beneficiari indirecti sunt locuitorii comunei Racu
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Proiect tehnic, Studiu Topo, Certificat urbanism,

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

11% - 25%