Laptop cu licență

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Laptop cu licență
Clasificare
Categoria bugetara: 
68.02 Asigurări și asistență socială
Cheltuieli bugetare: 
...06 asistență socială pentru familie și copii
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
social
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Sânmartin - Csíkszentmárton
Adresa: 
Sanmartin
Amplasament: 
Sânmartin
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
DGASPC Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
32/2019
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Fonduri externe nerambursabile
Suma aprobată pt anul în curs: 
10.50 mii lei
Denumirea investitiei
Laptop cu licență
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu