A központi parkban játszótér kialakítása - Construirea teren de joc în parcul central al comunei Plăieșii de Jos2019
60000
Plăieșii de Jos - Kászonaltíz
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
A községközpont parkjában új játszóteret szeretnénk kialakítani, mivel a kisgyerekes szülőktől egyre több panasz érkezik felénk, hogy a régi játszótér, már nem biztonságos a gyerekek szempontjából (ezért több elemet is már elbontottunk, hogy nehogy komolyabb sérüléseket okozzon az ott játszó gyerekeknek). Ezért a régi játszótér teljes elbontását látjuk a legmegfelelőbbnek és egy új eszközökkel ellátott játszóteret szeretnénk kialakítani.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Az új játszótér teljesen a gyerekek testi épségének megőrzése végett gumiszönyeggel is ellátott lenne, illetve az eszközök is a leginkább biztonságos elemekből készülnének. Illetve az óvodások, kisgyerekek szabadban történő játékát tennénk lehetővé.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
A kisgyerekes szülőktől egyre több panasz érkezik felénk, hogy a régi játszótér, már nem biztonságos a gyerekek szempontjából (ezért több elemet is már elbontottunk, hogy nehogy komolyabb sérüléseket okozzon az ott játszó gyerekeknek). Ezért a régi játszótér teljes elbontását látjuk a legmegfelelőbbnek és egy új eszközökkel ellátott játszóteret szeretnénk kialakítani.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Célcsoportunk a kisgyerekek, illetve 3 falunk óvodás gyerekei (kászonimpéri, kászonaltízi és kászonfeltízi óvodások), kb. 74 gyermek.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor