Dezvoltarea infrastructurii Centrului de informare și resurse culturale prin achiziționarea instrumentelor muzicale - Fúvós hangszerek vásárlása a Kulturális és információs központ infrastruktúrájának fejlesztése céljából2019
80000
Sînsimion - Csíkszentsimon
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
A csíkszentsimoni Polgármesteri Hivatal fejleszteni szeretné a csíkszentsimon területén található Kulturális és információs központot fúvós hangszerek megvásárlásával. A csíkszentsimoni Kulturális és információs központ és a Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar nagyban hozzájárulnak a közösség művelődési életének megszervezésében.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
A Kulturális és információs központ támogatása fúvós hangszerek vásárlásával nagyban hozzájárul a kulturális műsorok minőségének fejlesztéséhez. Ugyanakkor a roma nemzetiségű kisebbség felzárkóztatása is célul van kitűzve: hegedűk beszerzésével tanítani lehetne a roma gyerekeket.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Az évről évre egyre magasabb számú fellépés, illetve próbák nagyon igénybe veszik a meglévő hangszereket. Ezeket kellene lecserélni, illetve újakkal fejleszteni A Kulturális és információs központ infrastruktúráját.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A Kulturális és információs központ és az Ifjúsági Fúvószenekar nagyban hozzájárul a település illetve a régió kulturális illetve művészeti életének fejlesztéséhez, illetve nagyban hozzájárul a testvér településekkel való jó kapcsolatok megtartásához. Számokban lehetetlen kifejezni azon személyek számát akik részt vettek/vesznek a zenekar fellépésein, és részesültek a zene által kapott felszabadító örömben.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor