Területrendezés Kászonimpérben az elkészített látványtervek szerint - Amenajare teren în satul Imper conform planului general peisagistic2019
23000
Imper - Kászonimpér
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
A kászonimpéri Bornemisza-kápolna előtti tér rendezését tartalmazzák a tavaly elkészített látványtervek. A térkialakítás egyik finanszirozója a Bornemisza bárói család utóda. A tér közepén kapna helyet a Bornemiszák egyik ősének mellszobra. Feltételként szabtuk meg, hogy tájba illőek legyenek a térrendezési tervek. Elsősorban kászoni motívumokkal ellátott térelemeket szeretnénk kihelyezni, és a környezetéhez illő faanyagokat használni.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
A kászonimpéri templom előtti tér korszerűsítése a fő célunk. Elsősorban kászoni motívumokkal ellátott térelemeket szeretnénk kihelyezni, és a környezetéhez illő faanyagokat használni, illetve a Bornemisza családnak emléket állítani.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Támogatási kérelmünket azzal alapozzuk, hogy a munkálatot csak úgy tudjuk a teljes mértékben kivitelezni, hogyha a költségvetésünket sikerül kiegészíteni, mivel a Bornemisza család utódai 40.000 euro értékben támogatnak, viszont a kivitelező cég 45.000 euro értékben vállalta el a munkálatot, vagyis még 5.000 euróra szükségünk van a munkálat elvégzéséhez, ami 23.764,00 lejnek felel meg 2019.10.25-ei árfolyamnak megfelelően.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Célcsoportunk a kászon község lakói, azon belül is a kászonimpériek, kb. 462 lakos.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor