Cerere fonduri reparare microbuze școlare din cota de 7,5 din impozitul pe venit2019
20000
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Solicitare finanțare pentru reparații microbuze școlare.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Pentru facilitarea deplasării elevilor de la domiciliu la școală și retur.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Microbuzele nu mai prezintă siguranță în exploatare - aceste microbuze sunt într-o avansată stare de degradare datorită stării deplorabile a drumului (DJ 127, Tulgheș - Hagota) pe care circulă zilnic, încărcate la maximă capacitate.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Elevi
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
-

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%