Centru de recreere în satul Șoimeni Comuna Păuleni-Ciuc/Szabadidő központ Csíkcsomortánban, Csíkpálfalva községben2019
120000
Şoimeni - Csíkcsomortán
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
A projekt megvalósulásával Csobotfalva felőli bejártól 1 km-re nyugatra Csíkcsomortánban, egy 1970-ben helyi összefogással készült, népfürdő helyén kialakításra kerülne egy szabadidő központ. A központban helyet kapna egy úszómedence, különböző sportok folytatásához szűkséges gyepes pálya, helyi régi házak újra hasznosításával, helyet kapnának a mellékhelyiségek: toalett, öltöző, zuhanyzó, valamint szintén egy régi ház újra hasznosításával egy kiszolgáló egység. A munka egy bizonyos hányadát kalákával, a falu összefogásával lehetne elvégezni,ami nagyban megnöveli a helyiekben azt a tudatot, hogy a sajátjuk a hely.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Általános cél a község a falu gazdasági növekedésének elérése, sajátos cél a helyi közösségnek nyújtani egy olyan helyet amit korra, nemre, vagy éppen évszaktól függetlenül, közösségépítő jelleggel használni tudnak.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
A vállalkozási aktivitás növekedése, ami hatással van a foglalkoztatásra.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Közvetlenül érintett célcsoport a helyi lakoság és a község lakossága, de a közeli város és falvak lakói mellett az ide látogató turisták is.A beruházás várható hatása: munkahelyek teremtődnek
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor