Amenajare terenulului de sport în Păuleni-Ciuc2019
150000
Păuleni-Ciuc - Csíkpálfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Prin realizarea proiectului în Comuna Păuleni-Ciuc la intrarea din Miercurea-Ciuc la o parcelă de proprietate publică de 5010 mp va fii înființat o clădire de 112,35 mp cu spații de vestiare și toalete de 38,59 mp pentru femei și bărbați, coridor,spațiu de comercială de 23,75 mp și o terasă de 15,98 mp, pentru activități sportive va fii organizat un teren cu iarbă de 1125 mp. La executarea proiectului va fii implicată și echipele de football al satelor care alcătuiesc Comuna Păuleni-Ciuc. Composesoratul Zold Erdo va aloca sume pentru executarea proiectului. /A projekt megvalósulásával Csíkpálfalva Csíkszereda felőli bejáratánál ,5010 m²-s községi területen egy 112,35 m² épület kapna helyet, női és férfi öltözőkkel valamint illemhellyel 38,59 m² -n, közlekedővel, 23,75 m² kiárusító bódéval, valamint egy 15,98 m²-s terasszal, a sportolásra alkalmas felület pedig 1125 m² gyepes felületen lenne kialakítva. A beruházás kivitelezési munkálataihoz a községben működő három football csapat tagjai is részt vennének, nem utolsó sorban a Csíkpálfalva Zöld Erdő közbirtokosság is különítene el pénzalapot amellyel hozzájárulna a kivitelezési költségekhez.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectul investiției este satisfacerea nevoile de recreație a locatarilor./A projekt célja a falu és a község lakóinak rekreációs igényeinek kielégítése.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Mivel Csíkpálfalva község alacsony költségvetéssel és minimális saját jövedelemmel rendelkezik, saját erőből nem tudja kivitelezni ezt a beruházást. Nem utolsó sorban a városból kitelepedő családok jó hatással voltak a helyiek sportolási szokásaira így nagy igény van a projekt megvalósulására.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A cél csoportok a falu lakói első sorban, másodsorban a község lakói. A 2011 népszámlálási adatok szerint a község lakossága 1836 fő, ami az Országos Statisztikai Hivatala aktuális adatai alapján ma
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Elkészült a kivitelezési terv anyagi forrás hiánya miatt nem hirdethető közbeszerzési eljárás a kivitelezésre. Számszerűsítve a projekt befejezéséből 10% valósult meg.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%