TRANSFORMAREA CURȚII DIN FAȚĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE VASKERTES DIN GHEORGHENI ÎNTR-UN SPAȚIU COLORAT, PENTRU O ȘCOALĂ PRIETENOASĂ ȘI CREATIVĂ 2019
20000
Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Investitia consta in realizarea de lucrari de pavare a curtii Scolii gimnaziale si pictarea de jocuri educationale pe pavaj. Se va procura materialul necesar și se va monta pavaj în curtea din față a școlii, momentan acoperit cu pietris – materialele prime vor fi procurate de la firme locale , iar pentru montare vom solicita ajutorul angajatilor scolii si a firmelor locale. Desenele , jocurile vor fi vopsite de către angajații și profesorii de artă a școlii noastre - șotron, omizi matematice sau cu litere, tabla înmulțirii creativ etc.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
o Asigurarea condiţiilor optime pentru petrecerea pauzelor și a timpului liber în cadrul unităţii şcolare o Transformarea curții școlii într-un mediu atractiv , prietenos și creativ o Încurajarea copiilor de a se juca in timpul pauzelor o Crearea unui ambient plăcut pentru susținerea orelor în aer liber
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Această investiție este importantă pentru instituție, având în vedere că în momentul actual curtea școlii este acoperită cu pietriș , în perioadele ploioase este plină de apă, care face imposibil copiilor să se joace în timpul pauzelor. Dorim să încurajăm cu acest proiect pe copii noștri să petreacă cât mai mult timp în aer liber și să cunoască jocurile copilăriei noastre – poate astfel vor lăsa din mână și în afara activităților școlare telefoanele mobile. Fiind o școală cu clase de artă, oferim astfel posibilitate elevilor noștri să-și exprime creativitatea, să proiecteze și să realizeze aceste desene pe pavajul montat. Instituția nu are resursele materiale necesare pentru acest proiect , fapt pentru care solicită sprijinul Consiliului Județean. Prin realizarea obiectivelor acestui proiect, contribuim la dezvoltarea durabilă a regiunii prin educarea unui tineret sănătos , sociabil și creativ.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Grupul țintă: - Direct: elevii claselor pregătitoare și primare ale școlii - 268 elevi Indirect: De fapt, de această investiție vor beneficia marea majoritate a elevilor instituției și copii din structurara Grădinița, în total 600 copii
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Nu este cazul.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%