Amenajare teren de sport in comuna Racu, la Scoala Gimanziala Cserei Mihály2019
15000
Racu - Csíkrákos
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Prin proiect se propune decaparea stratului de asfalt deteriorat a terenului de sport și realizarea unui teren de sport acoperit cu din zgura rosie mazarata si zgura rosie fina. Terenul de sport se află în curtea școlii și are suprafața de 537 metrii pătrați Terenul este in proprietatea Comunei Racu.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Realizarea unui teren se sport de calitate, conform normelor in viguare
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Terenul de sport in prezet este deteriorat, prezinta un pericol imens la sanatatea copiilor.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Elevii scoli gimnaziale Cserei Mihály din comuna Racu
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic realizat, lucrarile sunt realizate in proportie de 10%, se pot finaliza intr-o luna.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%