Lucrări de întreținere a drumurilor din comuna Mihăileni2019
150000
Mihăleni - Csíkszentmihály
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Investiția de față are în vedere lucrări de întreținere a drumurilor comunale din cadrul UAT Mihăileni. Situația curentă în ceea ce privește infrastructura rutieră din comună este una slab dezvoltată, drumurile respective nefiind asfaltate și necesită intervenții.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Scopul și obiectivele programului este de a crea o infrastructură mai sigură pentru locuitorii și cei care traversează zona, atât în calitate de pietoni cât și conducătorii autovehiculelor.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Finanțarea este necesară din cauza bugetului limitat de care dispune comuna Mihăileni.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii: locuitorii comunei Mihăileni
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor