Dotarea S.V.S.U. JOSENI CU ECHIPAMENTE SPECIFICE FOLOSITE LA STINGEREA INCENDIILOR SI SALVARE2019
14900
Joseni - Gyergyóalfalu
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Echiparea S.V.S.U. Joseni este importanta avand in vedere ca sectorul de competenta este mare peste 22000 Ha.Echipa este prima care ajunge la fata locului in caz de situatii de urgenta.Este important ca echipa sa fie dotata corespunzator ca sa poata desfasura interventiile in conditii de siguranta si cu echipament adecvat. Comuna Joseni face permanent eforturi pentru pentru dotarea SVSU cu echipament performant necesar pentru eficientizarea interventiilor.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Scopul principal este protectia voluntarilor in caz de incendiu sau calamitati naturale. Eficientizarea interventiilor cu echipamente specifice si de calitate.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Lipsa echipament corespunzator pentru protectia respiratoare ale voluntarilor. Lipsa hidranti pe teritoriul UAT Joseni. Lipsa echipament pentru evacuare apa din adancimi mari.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunelor Joseni-Borzont si nu numai.De mai multe ori suntem solicitati sa sprijinim munca serviciilor din alte comune di zona Gheorgheni si anume Remetea,Lazarea,Ciumani,Suseni,Gheorgheni.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Echipamentele vor fi folosite de SVSU Joseni-Borzont.langa echipamentele din dotare.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%