Dotare SVSU Remetea cu echipamente specifice folosite la stingerea incendiilor2019
14600
Remetea - Gyergyóremete
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Echiparea SVSU Remetea este importantă având în vedere faptul că această echipă este prima care ajunge la fața locului la situații de urgență. Este foarte important ca această echipă să fie dotată corespunzător ca să poată desfășura activitatea în condiții de siguranță și cu echipament adecvat. Calitatea echipamentelor de intervenție și de protecție personală sunt lucruri care ajută munca voluntarilor și astfel pot deveni mai eficienți la rezolvarea situațiilor de urgență. Comuna Remetea face permanent eforturi pentru această echipă și pentru dotarea corespunzătoare a SVSU Remetea. Investiția ar consta în următoarele echipamente: - Pompa evacuare apa din adancimi - 1 buc - Aparat de respirat autonom, cu aer comprimat si presiune pozitiva - 2 buc - Butelie de aer pentru aparate de respirat - 2 buc
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Scopul principal al investiției este protecția voluntarilor în cazul incendiilor și eficientizarea intervențiilor cu echipamente specifice și de calitate ridicată.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Lipsă echipament corespunzător pentru protecția respiratorie a voluntarilor la incendii. Lipsă echipamentului pentru evacuarea apei din adâncimi mari (fântâni).
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Voluntarii din cadrul SVSU Remetea (42), care intervin la situații de uregență care apar în UAT Remetea și nu numai. De multe ori suntem solicitați, lângă alte echipe profesioniste și voluntare, să sprijinim munca la situații de urgență care apar în zona Remetea, Ditrău, Lăzarea, Joseni, Gheorgheni.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Echipamentele numite vor fi folosite lângă echipamentele din dotarea SVSU Remetea.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%