Achiziționare autocisternă pentru S.V.S.U Lăzarea2019
50000
Lăzarea - Gyergyószárhegy
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Achiziționare autocisternă pentru Serviciul Voluntar pnetru Situații de Urgență din comuna Lăzarea, pentru asigurarea volumului de apă necesară cu ocazia incendiilor de mari proporții.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Achiziționare autocisternă pentru Serviciul Voluntar pnetru Situații de Urgență din comuna Lăzarea, pentru asigurarea volumului de apă necesară cu ocazia incendiilor de mari proporții.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Mașinile de intervenție au capacitate mică ceea ce se dovedește a fi insuficientă cu ocazia incendiilor, iar achiziționarea unei cisterne de cel puțin 9000 l ar eficientiza activitatea pompierilor și ar ajuta la eviterea pagubelor materiale în mai mare măsură.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%