ACHIZITIONARE ECHIPAMENT PENTRU POMPIERII VOLUNTARI DIN COMUNA DITRAU2019
15000
Ditrau - Gyergyóditró
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Prin acest proiect se inționează achiziționarea de echipamente și dotări, specifice pompierilor pentru o mai bună intervenți a lor în situații de urgență. În Asociația pompierilor voluntari din Ditrău sunt înscrise 30 de persoane voluntare, care se mobilizează la nevoie. De multe ori sunt solicitați la incendii, din comuna sau în comunele învecinate, la deblocarea căilor de acces, precum și în diverse situații de urgență. Au în dotare 2 mașini, care datorită, fondurilor insuficiente, nu sunt dotate corespunzător. La fel este situați și cu echipamentele de intervenție, care deorece sunt confecționate din materiale specifice, au costul ridicat și lipsesc din dotarea pompierilor voluntari din Ditrău.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul general al învestiției este rezolvarea situațiilor de urgență într-un timp optim și cu o eficiență maximă. Obiectivul specific fiind dotarea pompierilor voluntari din comuna Ditău .
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Investiția este absolut necesară pentru buna funcționare in interventiile de urgnte.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Potențialii beneficiari direcți ai acestei investiții sunt ce 30 de pompieri voluntari, iar ca și beneficiari indirecți, putem aminti locuitorii comunei Ditrău, precum și locuitorii comunelor vecine în cazul în care sunt solicitați să intervină în situații de urgență.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor