Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Voșlăbeni2019
15000
Voșlăbeni - Vasláb
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Voșlăbeni
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Voșlăbeni, prin achizitionarea unui utilaj de dezapezire.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta prin achizitionarea unui utilaj de dezapezire.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei Voșlăbeni
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor