Curățirea șanțurilor și pârâurilor pentru prevenirea inundațiilor în Comuna Lăzarea2019
45000
Lăzarea - Gyergyószárhegy
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Curățirea șanțurilor și albiilor de pârâu pentru prevenirea inundațiilor.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Curățirea șanțurilor și albiilor de pârâu pentru prevenirea inundațiilor.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Din procesul verbal de constatare anexată prezentei solicitări, rezultă că mai multe podețe,case,instituții și drumuri au fost avariate de ploile torențiale în anul 2019. Din aceste motive avem nevoie de măsuri de prevenire a inundațiilor pentru anul 2020.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%