Intretinerea sistemului de iluminat public in centrul comunei Joseni2019
70000
Joseni - Gyergyóalfalu
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Sistemul de iluminat public actual in centrul comunei Joseni nu a fost modernizat in cadrul proiectului din anul 2018 cand am modernizat sistemul de iluminat public pe intreg teritoriul comunei, din considerente financiare, fiindca in aceasta zona este necesar si inlocuirea stalpilor. Astfel am luat decizia ca ar trebui sa facem acest pas de intretinere cat mai repede se poate,
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Lucrariel de reabilitare vor urmari cu prioritate realizarea urmatoarelor obiective: - orientarea serviciului de iluminat public catre utilizatori si beneficiari - asigurarea calitatii si performantelor sistemelor de iluminat public la nivel compatibil si directivele uniunii europene - respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stbilite de comisia internationala de iluminat, la care Romania este afiliata, respectiv de comitetul national roman de iluminat - asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitatii locale la serviciul de iluminat public - reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor echipamente specializate si prin asigurarea unui iluminat public judicios - asigurarea la nivelul localitatii a unui iluminat sradal si pietonal adecvat necesitatilor de confort si securitate, individuala si colectiva, prevazute de normele in vifoare
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Sistemul actual este uzat moral (surse cu vapori d mercur) cu o durata de viata scurta, un consum de energie ridicat si nu indeplineste conditiile prevazute prin standardele in vigoare. Totodata cheltuielile cu intretinerea acestui sistem sunt ridicate in specialdatorita duratei de viata si a nesigurantei in functionare.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Potentialii beneficiari sunt in primul rand toti locuitorii comunei, respectiv circulatia de tranzit (6300 persoane)
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Investitia planificata se afla in stadiul de achizitie publica.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%