Studiu topografic privind realizarea sistemului de distributie a gazului natural/Gázhálozat kiépítéséhez szükséges topográfiai tanulmány2019
90000
Cârța - Karcfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Gázhálózat kiépítése Csíkdánfalva, Csíkkarcfalva, Csíkszenttamás községekben.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
A lakosságnak szüksége van a gázra, úgy fűtés mint főzés szempontjából, mivel a tűzifa beszerzése egyre költségesebb.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
A gázhálózat kíépítésének első lépése a topográfiai tanulmány elkészítése, már készítettünk piackutatást és ebből tudjuk ennek a költségét, amire sajnos nincs tőkénk a helyi költségvetésben.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Karcfalva község összlakossága. 2688 személy.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
A topográfiai felmérés előkészítése zajlik.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%