Dezvoltarea infrastructurii culturale a căminului cultural prin ahiziționarea uniforme și instrumente muzicale pentru fanfara din comuna Sâncrăieni/ Egyenruha és hangszer vásárlása a Csikszentkirályi fuvósoknak 2019
Sâncrăieni - Csíkszentkirály
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Proiectul propune achiziţia instrumentelor specifice, tobe,bariton, clarinete,trompete, etc., respectiv costumul specific prin care ansamblul va avea o imagine adecvată şi reprezentativă. Este necesar achiziționarea uniforme 21 set, setul se compune, din palarie, palton, vesta și pantalon. Sunt necesare 11 buc instrumente muzicale, care se compune din bariton 2, trompeta 5, clarinet 1, toba 1, și faut 1,.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Produsele ce urmează a fi achiziţionate sunt instrumente muzicale de suflu, respectiv de perceziţie, costume tradiţionale. În ansamblul de fanfară a comunei sunt 21 muziciani, proiectul propune dotarea căminului cultural cu instrumente de înaltă calitate fabricate în Uniunea Europeană pentru aceste muzicieni.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Ansamblul are un rol important în viaţal culturală a comunei fiind un actor important în manifestările culturale locale (ziua apei minerale, zilele comunei, alte evenimente) dar reprezintă comuna şi comunitatea locală cu ocazia diferitelor manifestări culturale la nivel judeţean şi regional.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Grupul de fanfara al comunei Sâncrăieni
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Comuna Sâncrăieni este un veritabil sit cultural şi ecologic, cu mare renume mai ales din cauza apelor minerale dar şi datorită faptului că sunt existente tradiţiile locale, există o comunitate care ţine în viaţă tradiţiile, datinele şi obiceiurile locale. Se propune achiziţia instrumentelor muzicale, a costumelor tradiţionale pentru muziciani care sunt activi în cadrul căminului cultural , fiind existent un ansamblu a comunei care se află sub coordonarea Comunei, folosind instrumentele şi infrastructura comunei.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%