Investiții în instrumente muzicale și educație muzicală2019
Mihăleni - Csíkszentmihály
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Proiectul de față are în vedere investiții în instrumente muzicale de suflat și în ceea ce privește onorariul instructorului de muzică. Locul de implementare este în Căminul Cultural din satul Mihăileni.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Scopul nostru este de a populariza în rândul copiilor muzica și arta.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
În anii trecuți am investit în dotările căminelor culturale din comuna, dar nu facem față cererii mai ales în ceea ce privește instrumentele de suflat.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Grupul țintă: copii începători, dornici să învețe muzică, atât din comună, cât și din satele vecine.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor