Dezvoltarea grupului de fanfara, Scoala Populara 2019
25000
Sântimbru - Csíkszentimre
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Din anul 2006 functioneaza in comuna Grupa de fanfara, incepand din anul 2015, functioneaza Scoala popupalara cu clese de muzica . In prezent sunt 23 de tineri, elevi, care invata la diferite instrumente muzicale. instrumentele sunt inchiriate de la alte comune, unele cumparate second-hand de la perosoane fizice. Din acest motiv, Comuna Santimbru are ca obiectiv achizitionarea de instrumente muzicale.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Dezvolatarea aptitudinilor muzicale ale elevilor, motivarea tinerilor de a se ocupa de muzica ca activitate de dezvoltare profesionala.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Elevii care participa la program nu-si pot permite achizitionarea de instrumente din cauza preturilor ridicate pe piata. Comuna Santimbru incearca sa vina in sprijinul tinerilor prin finantarea solicitata de la Consiliul Judetean.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Tinerii, 23 elevi inscrisi la Scoala Populara
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor