Lucrari de reparatii la str. Szecseny2019
50000
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Str. Szécseny inițial a fost un drum forestier. Se află într-o stare necorespunzătoare traficului, care se desfășoară în zonă. Lucrările de reparații se vor executa de către firma locală cu care Muncipiul are contract de achizitii lucrari.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Scopul interevnției este îmbunătățirea îmbrăcăminții străzii în scopul creșterii confortului locatarilor din zona, respectiv micsorarea concentratiei de praf din aer.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
S-au înregistrat o serie de solicitări din zonă privind reabilitarea străzii.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
locatarii din zonă
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor