Inființarea zonei industriale în comuna Sândominic2019
340000
Sândominic - Csíkszentdomokos
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Cumpărea terenului unui imobil (teren și clădiri) cu utilități și întocmirea unui studiu de prefezabilitate pentru înființarea unei zone industriale.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Atragarea unei investitori, investiții prin care s-ar înființa locuri de muncă în comună.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
După 2006 s-a închis intrepinderea minieră Bălan, numărol locurilor de muncă a scăzut semnificativ și nici de atunci nu s-au înființat unități industriale capabile să absoarbe forța de muncă.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii activi din comună Sândominic.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Se poartă negocieri pentru imobil.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%