INFIINTARE CENTRU EDUCATIONAL IN CADRUL LICEULUI NAGY IMRE DIN LOCALITATEA SANAMRTIN, JUDETUL HARGHITA2019
105000
Sânmartin - Csíkszentmárton
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Scopul lucrarii este reabilitarea si modernizarea cladirii internatului existent in spatii de invatamant-bucatarie de studii, bucatarie si sala de mese, internat. Fatadele cladirii existente vor fi tratate tinand cont de observatiile si recomandarile comisilor de specialitate cat si a expertilor si specialistilor din domeniu. Functional se vor crea compartimentari de altfel si rol structural, spatiile urmand a fi amenajate aferente departamentelor de lucru la fiecare nivel.Cladirea are un regim de inaltime demisol, parter, etaj, si pod inalt.Regimul de inaltime nu se va schimba. Fatadele cladirii existente vor fi tratate tinand cont de observatiile si recomandarile comisilor de specialitate cat si a expertilor din domeniu.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Infiintarea unei centru educational in cadrul liceului Tivai Nagy Imre din localitatea Sanmartin Necesitatea si oportunitatea acestei investitii decurge din procesul de modernizare a invatamantului, din necesitatea de a fi asigurata o baza moderna scolara pentru desfasurarea procesului de invatamant, o baza materiala pentru stabilitate a cadrelor didactice, in mediul rural. Obiectivul principal este asigurarea unui proces educational la standardele europene pentru viitor pentru copii in situatii de risc, inbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie a dotarii scolilor pentru copii si tineri in situatii de risc si initiativa locala pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
In prezent constructia existenta in care se desfasoare activitatea, nu poate servi cu capacitatea maxima nevoilor a tuturor membrilor comunitatii si nu satisface obiectivul declarat.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
120 de elevi din Liceului Tivai Nagy Imre.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Proiect Documentatia de avizare Deviz DALI

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%