Captarea izvoarelor noi pentru sistemul de alimentare cu apă din satul Ghipeș2019
30000
Ghipeş - Gyepes
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Captarea izvoarelor noi pentru sistemul de alimentare cu apă din satul Ghipeș
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Captarea izvoarelor noi pentru sistemul de alimentare cu apă din satul Ghipeș
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Din cauză că în anii secetoși apa captată nu mai este de ajuns pentru satul Ghipeș și este nevoie de captarea izvoarelor noi pentru sistemul de alimentare cu apă.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii satului Ghipeș și cetățeni care au imobile în sat cc 180 persoane
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor