Finanțarea lucrărilor de proiectare și execuție racord și SRMP Sânsimion2019
410000
Sînsimion - Csíkszentsimon
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Realizarea alimentării cu gaze naturale a consumatorilor casnici, consumatorilor economici și instituții în comuna Sânsimion. Pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor comunei Sânsimion se dorește înființarea unei rețele de gaze naturale în Sânsimion.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Prin realizarea investiției se va realiza un impact pozitiv asupra sănătății oamenilor și protecției mediului datorită reducerii noxelor evacuate și prin reducerea defrișărilor de păduri pentru lemne de foc. Obiectivul specific a investiției este ralizarea parcului industrial a comunei, și prin acesta atragera investitorilor în comună.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Din partea locuitorilor a venit solicitare prin care reiese nevoia de a realiza alimentarea comunei cu gaze naturale. În ultimul timp în comuna Sânsimion au apărut investitori prin care a crescut economia în localitate, oamenii găsesc locuri de muncă în localitate. Datorită acestor solicitări, prin realizarea alimentării cu gaze naturale a comunei este o prioritate care contribuie și la dezvoltarea durabilă a regiunii și a județului. Prin realizarea acestei investiții se va realiza și se va dezvolta parcul industrial a comunei și vom atrage mai mulți investitori, datorită cărora se vor crea noi locuri de muncă.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii investiției sunt locuitorii comunei, instituțiile publice cum ar fii: grădinița, școala, casele de cultură, dispensarul medical, dar mai ales antreprenorii care activează pe teritoriul comunei Sânsimion, fiindcă datorită investiției se pot dezvolta afacerile.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
0%

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%