Achizitie Instrumente Muzicale/Hangszervásárlás a Csíkszenttamási Ifjúsági Fúvószenekar tagjainak2019
Tomești - Csíkszenttamás
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Csíkszenttamás Község Polgármesteri Hivatalának célja, hogy a községben mükődő civil kezdeményezéseket és az ifjúságot segítse. Ezzel az összeggel szeretnénk támogatni a Csíkszenttamáson mükődő ifjúsági zenekart. A szeptemberben tartott tobrozón közel 40 új fiatal tag csatlakozott a zenekarhoz, akiknek hangszerekre lenne szüksége.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
A beruházás célja a szenttamási ifjúsági fúvószenekar tagjainak új hangszerek vásárlása. A legtöbb hangszert a 10 évvel ezelőtt vásárolta az önkormányzat és a közbirtokosság, amelyek lassan elavaultak és már sokat nem lehet javítani. Az új hangszerek nagyban hozzájárulnának a tagok fejlődéséhez és a fellépések színvonalához.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
A fúvószenekar jelenleg 30 taggal működik, amelyhez 40 új tag csatlakozott. A hangszerek többsége elavúlt így szükséges új hangszerek vásárlása. Az új hangszereket azok a tagok kapják meg, akik már 10 éve tagjai a zenekarnak, művészeti középiskolát vagy egyetemet végeztek és így okatási tevékenységet is folytatnak a zenekarban.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Csíkszenttamási Ifjúsági fúvószenekar. Csíkszenttamás Község.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor