Finanțare cheltuieli funcționare Creșă- Grădiniță grupe cu program prelungit2019
65000
Bălan - Balánbánya
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Finanțarea cheltuielilor de funcționare pentru Creșa Grădinița cu program prelungit de pe Str. 1 Decembrie, NR. 37
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Scopul este asigurarea funcționării Creșei - Grădiniței pentru asigurarea unui climat optim de educație și îngrijire a copiiilor preșcolari
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Consiliul Local BĂlan nu deține sumele necesare plății cheltuielilor de funcționare
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
2 Grupe de copii cu vârsta 0 - 6 ani (aproximativ 25 persoane)
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor