Cumpărarea unui imobil situat în imediata vecinătate al căminului cultural și al pieței agroalimentare din Cîrța2019
200000
Cârța - Karcfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
A szóban forgó beruházás a karcfalvi kultúrház és piactér mellett elhelyezkedő ingatlan megvásárlása, amely ingatlan 1600 m2 területből egy lakóházból és további gazdasági épületekből áll.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Az ingatlan megvásárlása révén szeretnénk bővíteni a meglévő piacteret, a lakóházban pedig helyi termék bemutató üzletet szeretnénk létrehozni.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Mint ismeretes Karcfalvának már Mária Terézia idejében vásártartási joga volt. Azóta is népes piac gyűl össze csütörtökönként Karcfalván. Olyannyira, hogy néha a jelenlegi piactér nem bizonyul elegendőnek. Ezért volna fontos bővíteni a piacteret, és a fenti ingatlan révén ezt meg tudnánk valósítani. A jenőfalvi közbirtokosság jelenleg egy vágóhíd és húsfeldolgozó megvalósításán dolgozik. Ha a húsfeldolgozó elindul a termékeknek, csakúgy mint a községben megtermelt más termékeknek, egy bemutató üzlet szükséges. Az ingatlan megvásárlása révén, ezt is meg tudtánk oldani.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A beruházás célcsoportjai elsősorban a községbeli emberek, ez több mint 2500 személyt jelent. Ezen kívül a felcsíki emberek, illetve az idelátogató turisták is célcsoportot képeznek.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Az elmúlt időszakban tárgyalások folytak az ingatlan tulajdonosával a megvásárlásról, amennyiben a megyei tanács részéről anyagi támogatást kapnánk, egyéb szükséges lépéseket is megtennénk.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%