Drum de legătură între E578 Ciceu și Parc indusrtial ce va fi amenajat în comuna Siculeni2019
50000
Ciceu - Csíkcsicsó
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Drum de legătură între E578 Ciceu și Parc indusrtial ce va fi amenajat în comuna Siculeni
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul investiței este de a servi Parcul industrial.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Lucrări topografice, studiu topografic și întabulăre a drumurilor de exploatare cu nr. 231,117,217,211 și 115.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei Ciceu.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor