Proiectarea reabilitarii drumului de legatură intre Sâncrăieni și Tălișoara/ Csíkszentkirályt Olasztelekkel összekötő út felujításának tervezése2019
60000
Sâncrăieni - Csíkszentkirály
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Servicii de proiectare pentru reabilitarii drumului de legatură intre Sâncrăieni și Tălișoara .Documentele si serviciile necesare sunt: - servicii de elaborare Studiu geotehnic, elaborare Studiu topografic, elaborare S.F., in conformitate cu Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, elaborare Proiect tehnic si detalii de executie P.T.+D.D.E., și documentație D.T.A.C., memorii si documentatii tehnice necesare pentru avize, acorduri, inclusiv sustinerea solutiei tehnice intra in sarcina exclusiva a proiectantului (cu exceptie plata taxelor, care vor fi achitate de autoritate contractanta), servicii de verificare proiect. Va fi reabilitat drumul compus din două secțiuni pana la hotarul administrativ in jur de 6 km.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Drumul avand declivitați, pe unele zone apele se scurg pe partea carosabile, șanțuri pluviale nu exista in toate lungimea drumului, iar unde exista sunt colmatate ca și podețele și nu este posibilă scurgerea apei. Drumul are ca strat de rulare pietruita, dar care este deteriorat, prezinta pe unele locuri gropi și fisuraturi.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Primul tronson al drumului a fost reparat in anii anteriori prin umplerea gropilor, dar care nu a ținut din cauza viiturilor și scurgerii nefavorabile a apelor pluviale. Tronsonul al doilea a drumului fiind mai departe de localitate nici nu a fost reparat devenind aproape impracticabil.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei Sâncrăieni, și satului Talișoara din comuna Brăduț
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Urmează elaborare documentație de atribuire și demararea procedurilor de achiziție publică

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%