Amenajare trotuare in comuna Sâncrăieni, zona Kincseszeg și Poklonfalva / Járdák létrehozása a Kincseszegi és a Poklonfalvi falurészen2019
200000
Sâncrăieni - Csíkszentkirály
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Investiţia cuprinde amenajare trotuarelor din zona Kincseszeg și Poklonfalva a comunei Sâncrăieni, langa drumul european E578 fostul drum național la acele porţiuni unde zona libera permite acest lucru.În etapa I. se va amenaja trotuare pe o parte a drumului, între km 70+650 și km 71+545 in partea de sus a zonei Poklonfalva, astfel lungimea tronsonului nr.1 de trotuar va fi de 895 ml.Tot pe partea stanga tronsonul nr.2 in zona Kincseszeg la km 69+005 și km 69+827 se va amenaja trotuar in lungime de 822 ml. Langă Drumul European E 578 va fi amenajat in jur de 1717 m de trotuar. Trotuarul se va executa din pavaj prefabricat din beton de 6 cm.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Prin amenajarea trotuarelor va fi asigurat siguranţa circulaţiei pietonilor şi a copiilor pe drumurile publice. Impactul asupra populației va fi pozitiv, deoare ce imbracamintea rutiera modernă elimină praful și noroiul de pe traseu și mărește confortul circulației motorizate și pietonale.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Modernizarea trotuarelor din aceste zone contribuie la dezvoltarea economica şi turistica a zonei.Amenajarea trotuarelor este o necesitate iminenta și face parte integranta din proiectul de dezvoltare a comunei, prin modernizarea trotuarelor va fi asigurat circulatia in siguranta si pentru copii.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Au fost elaborate documentația tehnic-o economică, urmează eliberarea autorizației de construire și demararea proceduriilor de achiziție publică.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%