• Întabularea drumului forestier "Piricske" D194-FE5; Drum de exploatare 1777-1782, 1845; Drum de exploatare "Patakloka" (între Piricske și Harghita Băi)2019
50000
Ciceu - Csíkcsicsó
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Întabularea drumului forestier "Piricske" D194-FE5; Drum de exploatare 1777-1782, 1845; Drum de exploatare "Patakloka" (între Piricske și Harghita Băi)
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Scopul investiției este întabularea drumurilor pe raza teritorială a comunei Ciceu.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Fără întabularea drumurilor este imposibilă realizarea altor investiții în cazul drumurilor respective, nu este posibilă îmbunătățirea infrastructurii rutiere comunale.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Toți locuitorii comunei Ciceu.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor