Achizitionare combustibil solid si reparatii microbuz scolar pentru liceul teoretic „Kemeny Janos”2019
40000
Toplița - Maroshévíz
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Liceul teoretic „Kemeny Janos” solicita o finantare de 45.650 lei pentru cheltuieli de functionare, respectiv suma de 41,650 lei pentru achizitionare combustibil solid si suma de 4.000 lei pentru reapratii la microbuzul scolar.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul general: functionarea la parametri normali si asigurarea conditiilor necesare actului educational pentru elevii si cadrele didactice ale Liecului teoretic „Kemeny Janos”
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Liceul teoretic „Kemeny Janos” au achizitionat pana in prezent 80mc de combustibil solid din veniturile proprii, insa pentru buna functionare a cladirilor (liceu si sala de sport) si asigurarea de conditii normale pentru realizarea actului educativ pe intreaga perioada a sezonului rece mai sunt necesare inca 100mc de combustibil solid, in valoare de 41.650 lei, suma ce depaseste incadrarea bugetara. Deasemenea, mai sunt necesare fonduri pentru repararea microbuzului scolar, deoarece elevii din localitatile limitrofe ale municipiului Toplita, respectiv Sărmaș, Gălăuțaș, Secu nu pot fi transportati la scoala. Fondurile necesare acestor lucrari de reparatii sunt de 4.000 lei.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiari directi: elevii si cadrele didiactice ale Liceului teoretic „Kemeny Janos”
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Nu este cazul

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%