Amenajare alei pietonale in cimitir / Sétányok létrehozása a temetőbe 2019
80000
Sâncrăieni - Csíkszentkirály
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Investiția vizează amenajarea zonei cimitirului local și zonei casei mortuară prin amenajarea alei pietonale și acces auto de la intrare și pana la casa mortuara. Prin prezenta lucrare este propus realizarea alei pietonale prin îndepartarea stratului argilos, și realizarea unui strat de uzură din pișcoturi între borduri in zona cimitirului respectiv in zona casei mortuară.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Prin realizarea aleilor pietonale in cimitir se asigură circulația credincioșilor in deplină siguranță, avand in vedere că terenul cimitirului afland in panta este argilos și in timp ploios devine alunecos. Prin accesul auto va fi asigurat intrarea mașinii funerare pana la casa mortuara.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Realizarea aleilor pietonale in cimitir contribuie la dezvoltarea comunei. Prin această investiție se asigură un cimitir ordonat și întreținut, creind un aspect placut vizitatoriilor și credincioșilor, asigurând un mediu coraspunzător realizarii ceremoniilor funerare.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
S-a realizat documentația tehnic-o economică, urmează eliberarea autorizației de construire și demararea proceduriilor de achiziție publică.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%