CUMPĂRAREA IMOBILULUI ÎN VECINĂTATEA CĂMINULUI CULTURAL ÎN COMUNA DĂNEȘTI, A KULTÚRHÁZ SZOMSZÉDSÁGÁBAN LÉVŐ INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSA2019
350000
Dănești - Csíkdánfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
A Kultúrház közvetlen szomszédságában lévő ingatlan megvásárlása. Az ingatlan megvásárlása nagyban hozzájárul a község központjának növelésében, kiszolgálva a kulturális intézményeket, a településünk központját, valamint a Községházát.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Csíkdánfalva Község rendelkezik egy Uniós Alapokból lehívott pályázattal 500000 euro értékben a Kultúrotthon felújítására, amely magába foglal egy korszerű légbefújós fűtésrendszert, kazánházépítést. A Kultúrotthon szomszédságában lévő ingatlan megvásárlása elengedhetetlen és vissza nem térő alkalom a település központjának kialakítása szempontjából. Az ingatlan megvásárlásával lehetőség nyílik a meglévő tájház végleges helyének kialakítására, egy közösségi tér kialakítására, amely helyet ad olyan közösségi rendezvények mint pl. Március 15. Ünnepség, szabadtéri programok stb.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
A beruházás nagyban hozzájárul a kulturális élet fejlődéséhez. Az ingatlan, a Kultúrotthon, a Tájház közösségünk, térségünk értékeit hivatott bemutatni, ugyanakkor hozzájárul a térség turisztikai fejlődéséhez.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Csikdánfalva Község egész lakóssága 2292 fő, valamint a Dánfalván átutazó turisták.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor