Construire vestiare pentru sportivi2019
40000
Frumoasa - Csíkszépvíz
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
2 vestiari cu câte 15 locuri , 1 vestiari pentru 4 arbitri. Clădirea va fi construită în zonă de agrement sportivi.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%