Realizare trotuar în comuna Frumoasa sat Nicolești2019
260000
Nicoleşti - Csíkszentmiklós
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Realizare trotuar pe partea carosabilă a drumului DN 12A pe o lungime de 300 ml.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%