Extinderea rețelei de energie electrică în comuna Frumoasa sat Bârzava2019
50000
Bârzava - Csíkborzsova
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Montarea un post de transformator aerian compactizat, consolă de întindere, consolă de derivație cu legătură dublă de întindere cu izolator compozit pentru racordare, plus iluminat pe o lungime de 1,40 km la marginea drumului. Se va executa două ieșiri din joase tensiune din PTA nou construit, pentru alimentarea consumatorilor
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%