Consiliul Judeţean Harghita Direcţia Generală Tehnică

 

Lazresti
Descrierea investiției:
„Reabilitare DJ 113B, km 2+600 intrare sat Lăzărești -13+500 intersecție DJ 113A (elaborare DALI+PT)
Documente

Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba

Starea investitiei: Fază de proiectare | Executant: SC ROYAL CDV G2 SRL
Durata contractului: 180 zile (22-09-2017 | 22-03-2018) Nr contract: 56/21952/22.09.2017
Denumirea Valoarea contractului Data facturii Valoarea facturii Data platii Suma platita Restanţă Realizare financiară
72590.00
0.00
0.00
0.00 0.00 %
Raport - 29-09-2017 72590.00 0.00 0.00 0.00 %
Plati
A számlák értéke Kifizetett érték
29-09-2017 0.00
Starea actuală

In curs elaborare DALI.

Observatii
12-01-2018

In curs elaborare DALI.

04-12-2017

In curs elaborare.

24-11-2017

Este stabilit traseul final, se execută lucrările Topo.

06-11-2017

Este satbilit traseul final, a fost trimis si pentru proectant, S.C. Royal CDV G2 S.R.L.

25-09-2017

Este semnat contractul de proiectare.