Program de prevenire a inundațiilor în comuna Ciumani / Árvízvédelmi program Gyergyócsomafalván2019
75000
Ciumani - Gyergyócsomafalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Gyergyócsomafalván az utóbbi években az árvíz több problémát okozott. Az egyik helyszín, ahol az ár kárt tett, az a község központja, ahol az Enkének nevezett időszakos vízfolyás megrongálta a térkövet. A tervezett munkálatoknak 2 része lenne, az egyik az okozott kár helyreállítása, a másik a meder szabályozása.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Általános cél: a települési infrastruktúra javítása. Sajátos cél: a település központi részén az árvíz rongálásának helyreállítása és árvízvédelmi munkáltok elvégzése.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Gyergyócsomafalva község a központi parkjának felújítására szeretett volna Európai Uniós finanszírozási kérést leadni a LEADER program keretében. Sajnos a kiíráson nem állt rendelkezésre annyi anyagi fedezet, amennyi szükséges a tervezett munkálatok elvégzésére, így nem volt lehetőség leadni a pályázatot. A községvezétés úgy döntött, hogy a tervezett munkálatoknak legalább egy részét szükséges elvégezni saját erőből, ez az árvíz okozta károk helyreállítása és a központ alatti időszakos vízfolyás medrének takarítása.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Mivel a község egyik fontos közterületéről beszéléünk, a teljes lakosság, 4.328 fő és az idelátogatók.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor