Autoclav

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Autoclav
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
str. Szek
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Sectia Pneumoftiziologie
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Laboratrorul BK nu are in dotare autoclav functional, or normele progamului PNPSCT solicita in mod obligatoriu existenta unui autoclav vertical.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Fara acest aparat laboratorul BK nu poate desfasua activitate specifica, or in prezent nu dispunem de un autoclav functional.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea conditiilor prevazute de lege.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Activitatea medicala
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
20.35 mii lei
Denumirea investitiei
Autoclav
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu