Aparat de oxigen

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Aparat de oxigen
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Aparat de oxigen
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Szek
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Secția Pneumoftiziologie
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
In prezent in cadrul sectiei avem un singur aparat ( investitia 2016) in rest sunt desfiintate, si nu pot fi utilizate pentru tratamentul de baza instituita pe sectia Pneumologie.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Peste 80 % din pacientii internati necesita oxigenoterapie continua, iar sectia nu dispune de aparate suficiente, nici de sistem de oxigenoterapie centralizat.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea conditiilor minim necesare pentru instituirea tratamentului oxigenoterapie pe sectia pneumoftiziologie.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienți
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
45.00 mii lei
Denumirea investitiei
Aparat de oxigen
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu