Aparat de oxigen

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Aparat de oxigen
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Aparat de oxigen
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Szek
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Secția Pneumoftiziologie
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
In prezent in cadrul sectiei avem un singur aparat ( investitia 2016) in rest sunt desfiintate, si nu pot fi utilizate pentru tratamentul de baza instituita pe sectia Pneumologie.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Peste 80 % din pacientii internati necesita oxigenoterapie continua, iar sectia nu dispune de aparate suficiente, nici de sistem de oxigenoterapie centralizat.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea conditiilor minim necesare pentru instituirea tratamentului oxigenoterapie pe sectia pneumoftiziologie.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienți
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
45.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
45.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Aparat de oxigen 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu