,,Drum de legătură și acces la CMD Remetea”, altul decât cel ce traversează zonele locuite, (faza SF, PTE)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
,,Drum de legătură și acces la CMD Remetea”, altul decât cel ce traversează zonele locuite, (faza SF, PTE)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ditrau - Gyergyóditró
Remetea - Gyergyóremete
Adresa: 
județul Harghita, Ditrău - Remetea
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
UAT Județul Harghita, UAT Ditrău și UAT Remetea
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu (POS MEDIU), a fost realizat Centrul de Management al Deșeurilor (CMD) de la Remetea. CMD include și un depozit regional de deșeuri cu capacitate totală de depozitare proiectată, pe 25 de ani, 3 celule, de 1.800.000 mc. În prezent, din DN 12, accesul spre depozit se poate asigura pe DJ 153D, ce implică traversarea unor zone locuite.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Circulația autotrenurilor rutiere de transport deșeuri menajere, de la punctele și centrele de colectare, de la stațiile de transfer din județ la depozitul regional pot determina anumite efecte negative, prin vibrații transmise construcțiilor din vecinătate, sau prin alte eventuale efecte nefavorabile ca praf, gaze de eșapament, miros, etc.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Accesul spre depozit se poate asigura prin zone nelocuite
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Conform Hotărârilor Consiliului Județean Harghita, nr. 239/2009 privind luarea în administrare a terenului necesar pentru realizarea CMD Remetea (și Contractului 21313/7850/2009 de administrare), nr. 336/2012 privind luarea în administrare de la Remetea a unor sectoare de drum de exploatare și nr. 337/2012 privind luarea în administrare de la Ditrău a unui sector de drum de câmp, au fost inițiate demersurile pentru amenajarea unui drum de acces spre CMD Remetea, altul decât cel ce traversează zonele locuite din Ditrău și Remetea. Drumul de acces propus urmează a se realiza prin modernizarea/asfaltarea unor tronsoane de drumuri de câmp și de exploatare (existente atât pe malul drept cât și pe malul stâng al pârâului Mureș) respectiv prin executarea unui pod peste Mureș racordat la sectoarele modernizate ale drumurilor existente.
Obiectivele proiectului: 
Achiziționarea serviciilor de proiectare ,,Drum de legătură și acces la CMD Remetea”, altul decât cel ce traversează zonele locuite, necesare elaborării documentației tehnice de execuție și realizării lucrărilor în scopul îmbunătățirii condițiilor de circulație, de mediu și de trai.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii riverani sectoarelor drumului județean DJ153D ce traversează localitățile Ditrău și Remetea.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
107.10 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
107.10 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
,,Drum de legătură și acces la CMD Remetea”, altul decât cel ce traversează zonele locuite, (faza SF, PTE) 107.10 107.10 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu