Proiectarea reabilitării pavilonului administrativ pentru înființarea centrului de formare profesională al pompierilor voluntari din județul Harghita2019
80000
Sândominic - Csíkszentdomokos
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
În vederea reabilitării pavilonului administrativ din orașul Bălan, pentru înființarea centrului de formare profesională al pompierilor voluntari din județul Harghita, aflat în proprietatea comunei Sândominic s-a încheiat contractul cu nr. 45 din 12.07.2019 în valoare de 30.000 lei, prin care se realizează studiu de prefezabilitate, vă rugăm să acordați sprijin financiar pentru întocmirea studiului de fezabilitate.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Realizarea centrului de formare profesională a pompierilor voluntari din zonă va contribui la soluționarea eficientă a situațiilor de urgență.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
S-a manifestat interes din cadrul Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din zonă pentru înființarea unui centru în care pot să dezvolte cunoștiințele în domeniul situațiilor de urgență.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Pompieriri voluntari din județul Harghita.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%