Receptor GNSS (GPS) cu controler și soft de teren

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Receptor GNSS (GPS) cu controler și soft de teren
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Dotare
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
P-ta Libertatii nr.5
Amplasament: 
Miercurea Ciuc
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
CJH
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Direcța generală tehnică are nevoie un receptor GNSS , pentru măsurătorile de teren de precizie ( în sistem Stereo 70), pentru măsurători topografice la drumuri, determinarea punctelor la predările de amplasament, trasări, măsurarea suprafețelor în cazul lucrărilor de întreținere, determinarea pozițiilor la: podețe, alunecări, surpări, etc.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
A fost achiziționat în anul 2012 un receptor GNSS Ashtec ProMark 200, pentru măsurătorile de teren de precizie, care s-a defectat și nu poate fi reparat
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Măsurători precise și încadrarea în sistemul național Stereo 70
Obiectivele proiectului: 
Scurtarea timpului pentru realizarea proiectelor de drumuri de interes județean
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Drumurile județene, deci toată populația județului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
40.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
40.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Receptor GNSS (GPS) cu controler și soft de teren 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu